سیستم گرید

تم AMILIA از یک سیستم شبکه بوت استرپ استفاده می کند. بوت استرپ شامل یک سیستم شبکه مایع سیگنال پاسخگو، که به طور مناسب به 12 ستون به اندازه دستگاه یا اندازه نمایشگر افزایش می یابد. ادامه مطلب: http://getbootstrap.com/css/#grid

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

4

4

4

4

8

6

6

12