از این پس میتوانید از طریق آدرس اختصاصی و کوتاه شده زیر به صفحه تصحیح رایتینگ وارد شوید:

  • https://ziw.zeinali-ielts-writing.com