آرشیو نویسنده: مدیر سایت

Task 1 Academic simon

دریافت فایل های Task 1 Academic simon: دریافت پارت اول دریافت پارت دوم دریافت پارت سوم دریافت پارت چهارم دریافت پارت پنجم دریافت پارت ششم دریافت پارت هفتم دریافت پارت هشتم دریافت پارت نهم

Vocabulary Booster

LESSON 1 : CONCUR Meaning: To agree with Usage: To express your opinion in introduction or conclusion paragraph :Example Considering the benefits of the tourism industry, it is rational to concur with the idea that more public money should be spent to boost it.